Hakkında

TARİHÇE VE GENEL TANITIM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Prof. Dr. Mualla Öztürk tarafından, 1973 yılında Psikiyatri Anabilim Dalı içinde bir birim olarak kurulmuştur.

1987 yılında Psikiyatri Anabilim Dalı’na bağlı Bilim Dalı, 1997 yılında da Prof. Dr. Efser Kerimoğlu’nun başkanlığı döneminde Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olmuştur.

Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Meram Üniversitesi ve Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümlerinin kurulmasında öncülük yapmış hekimler uzmanlık eğitimlerini Anabilim dalımızdan almış hekimlerdir.

Ankara içinden ve dışından çeşitli üniversite ve hastanelerin Psikiyatri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinin uzmanlık öğrencileri de Çocuk ve Ergen psikiyatrisi eğitimlerini bünyemizde yapmaktadırlar.

Anabilim Dalımız Akademik Kadrosunda 5 profesör, 1uzman  ve 17 Tıpta uzmanlık öğrencisi hizmet vermektedir.

Bölümümüz, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri”  kapsamında 1988 yılından bu yana her yıl Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına sempozyum düzenlemektedir.

Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Uzmanlık eğitimi, kuramsal ve uygulamalı eğitimin iç içe yürütülmesi ilkesine dayanmaktadır.  Bu süre içinde Tıpta uzmanlık öğrencileri 12 ay Psikiyatri, 3 ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı) rotasyonu yapmaktadırlar.

Anabilim dalımızda araştırma görevlileri ilk başvuru ve kontrol hastalarının muayenelerini yapmakta ve öğretim üyelerinin gözetimi altında hasta takiplerini sürdürmektedirler. Öğretim üyelerinden haftalık dersler almakta, bunun yanında haftada bir gün seminer saatlerinde, yine öğretim üyelerinin gözetiminde seminer, olgu ve literatür sunumları yapmaktadırlar. Eğitimleri süresince çocuk ve ergen psikiyatrisinde görülen bozuklukların tanı ve tedavisi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaktadırlar. Adli vakaların yönetimi ve raporlanması, sağlık kurulu raporlarının hazırlanması, araştırma yapma ve yayınlama, sunum yapma becerileri geliştirme gibi konularda yetkin hale gelmeleri ve aşağıda belirtilen özel polikliniklerde bilgi ve deneyimlerini arttırmaları hedeflenmektedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 0-18 yaşları arasındaki bebek, çocuk ve gençlerin ruhsal sorunları değerlendirilmekte,  aile, öğretmen, okul ve ilgili, kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

 Bölümümüzün temel ilgi alanları

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otistik Bozukluk)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Karşı Gelme Bozukluğu
 • Davranım Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri (Okuma, Yazılı anlatım, Aritmetik)
 • Zeka Gerilikleri
 • Kaygı Bozuklukları (Okul reddi ve korkular)
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları (İdrar ve Kaka Kaçırma)
 • Cinsel Kimlik Bozukluğu ve Cinsel Farklılaşma Bozuklukları
 • İletişim Bozuklukları (Kekemelik, Konuşma ve Dil Bozuklukları)
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme ve Yedirme Bozuklukları
 • Kimlik Sorunu
 • Kardeş ve Yaşıt İlişki Sorunları
 • Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi  Ruhsal Sorunları
 • Aile içi etkileşim sorunları
 • Aile İçi Şiddet
 • Ergenlik Dönemi Ruhsal Özellikleri ve Sorunları
 • Korunma Altındaki Çocukların Ruhsal Sorunları
 • Koruyucu Aile ve Evlat Edinilen Çocuklar ve Ailelerinin Sorunlar
 • Çocuk İstismarı ve İhmal (Fiziksel, duygusal, cinsel)
 • Bedensel Sağlık Sorunu Olan Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Sorun ve Bozukluklar

 GENEL POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, çocuklara aileleri ya da yakınlarıyla birlikte ayaktan değerlendirme, danışma ve tedavi hizmeti veren bir kurumdur. Yataklı servisi yoktur. Başvurular aileler tarafından doğrudan ya da Tıp Fakültesi’nin diğer bölümlerinden konsültasyon yoluyla yapılmaktadır.

Anabilim Dalı’mıza, 0 – 18 yaşlarındaki çocuklar için ilk başvuru yapılabilmektedir.

Çocuk ve ergenlerin psikometrik değerlendirmeleri kapsamında gerektiğinde uzman psikologlar tarafından nöropsikolojik testler, zeka testleri ya da gelişimsel tarama testleri uygulanmaktadır.  Polikliniğimizde psikofarmakolojik tedavilerin yanısıra etkileşim rehberliği, oyun terapisi, aile terapisi, bilişsel davranışçı tedaviler uygulanmaktadır.  

ÖZELLEŞMİŞ POLİKLİNİK HİZMETLERİ ve BİRİMLER

Bu birimlere doğrudan ilk başvuru kabul edilmemektedir. Genel poliklinik başvuruları sonrası yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun olan olguların değerlendirme ve tedavilerinin sürdürüldüğü birimlerdir.

Ankara Üniversitesi Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Anabilim Dalımız tarafından Ankara Üniversitesi bünyesinde Prof.Dr.Efser Kerimoğlu başkanlığında 1989 yılında kurulmuştur. Merkezde yılda 150-200 dolayında yeni olgu değerlendirilmekte, tedavileri yürütülmekte ve eğitimleri planlanmakta, 0-3 yaş grubu çocuklara bireysel terapötik rehberlik, 3 yaş üstü çocuklara oyun grubu etkinlikleri uygulanmakta, aile görüşmeleri ve aile grupları yapılmakta ve  konuya yönelik araştırmalarla alana katkıda bulunulmaktadır. Merkez otizm  konusunda üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren ilk ve tek merkez olup, ülkemizde otizmin tanıtılmasında öncülük etmiştir.

Bebek Ruh Sağlığı Birimi

Anabilim Dalımızda 1995 yılında kurulmuş ve ülkemizde bebek ruh sağlığı alanında disiplinlerarası ekip çalışmasının gerçekleştirildiği ilk ve tek birim olma özelliğini taşımaktadır. Birimimizde Crowell Gözlemi, Anne-Babanın Çocuğa İlişkin Tasarımları (AÇİT) görüşmesi, Duygusal Ulaşılabilirlik ve Bekle, Gör, Merak Et Değerlendirme Yaklaşımları ile Etkileşim Rehberliği gibi çağdaş değerlendirme ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Birimde eğitim ve araştırma etkinliklerine de yer verilmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Bozukluğu Birimi

Anabilim Dalımızda  2003  tarihinde  Prof. Dr. Ayla Aysev tarafından kurulmuştur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu tanısı konan çocukların ayaktan tedavileri  yanı sıra birimde eğitim ve araştırma etkinlikleri de yürütülmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklara yönelik olarak da grupla psikoeğitim çalışmaları her yıl 300 kadar çocuğa yapılmaktadır. Eğitim gruplarında, çocuklara okuma ve yazma sorunlarıyla başa çıkma yöntemleri öğretilmektedir. Okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği yapılmakta ve anababaların soruna ilişkin bilgilendirilmeleri ve çocuğa yönelik tutumlarını düzenlemeleri hedeflenmektedir.

Otizm Yelpazesi Bozuklukları Polikliniği

Otizm yelpazesi bozuklukları yaşam boyu devam eden kronik durumlardır ve bu bozukluklara sıklıkla mental retardasyon eşlik etmektedir. Bu poliklinikte vakaların yakın takibinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir.  Kliniğimizde haftada bir gün bu çocukların özel eğitim durumlarının ve gelişimlerinin, psikiyatrik sorunlarının ve ilaç tedavilerinin takibi yapılmaktadır. Ayrıca takipler sırasında standart yarı yapılandırılmış formlar ve ölçekler kullanılarak hastaların gelişim ve belirti durumları standart bir biçimde takip edilmektedir. Gönüllü hasta gruplarıyla yapılan araştırmalar da yürütülmektedir.